Politica de confidențialitate

Va informam ca începând cu 25.05.2018 in toate tarile din Uniunea Europeana (UE) devine aplicabil Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR – General Data Protection Regulation.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Prezenta nota de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea si utilizarea de catre noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu website-ul nostru.

Cine suntem – organizator

Muzeul Național al Literaturii Române
Sediu administrativ: București, Calea Griviței nr. 64-66, sector 1, cod poștal 10734 (Detalii complete în subsolul paginii)

Ce date prelucram despre dumneavoastră

Detalii generale

Website-ul colectează in mod automat anumite informații generale și le stochează in fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generala in care se afla computerul sau dispozitivul dumneavoastra (la nivel de oraș), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune. Nu sunt colectate date personale in timpul navigării.

Detalii de plata

In cazul in care doriți achiziționarea unui produs online, vom stoca date necesare facturării precum: adresa de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele și prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi in numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Detalii in scop de marketing

Când va abonați sa primiți newsletterul nostru  vom stoca adresa dumneavoastră de email. In cazul in care nu mai doriți primirea newsletter-ului nostru, va rugam sa va dezabonați folosind butonul aflat in subsolul paginii sau trimițănd un email cu subiectul „dezabonare” către adresa noastră de email.

Cu cine partajam datele tale

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale către terți. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura ca datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate in conformitate cu cerințele legale.

Cat timp iți păstram datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioada nedeterminata. Asa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare in loc sa le ținem într-o coada pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă exista) care se înregistrează pe situl nostru web, stocam și informațiile personale pe care le furnizează in profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Drepturile persoanelor vizate

  • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
  • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
  • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimțământ;
  • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, in situațiile in care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau sa le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
  • Dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe baza de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageți consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
  • Dreptul de a face o plângere; In ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, sa va retrageți consimțământul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când va exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și va vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați ca prelucrarea este făcuta cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANPC) – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, Romania.

IMPORTANT! Înainte de a va  adresa către ANPC cu o reclamație, va rugam sa sesizați către noi acest lucru, in vederea soluționării amiabile a reclamației dumneavoastră.

Termeni folosiți

Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal: o autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atributii referitoare la supravegherea respectarii legislatiei protectiei datelor cu caracter personal. In Romania, aceasta autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice.

Colaboratori: personal medical care aa incheiat un contract de colaborare cu noi si care presteaza servicii medicale pacientilor nostri.

Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita „persoana vizata”). O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, in notiunea de date cu caracter personal sunt incluse urmatoarele: numele si prenumele; adresa de domiciliu sau de resedinta; adresa de email; numarul de telefon; codul numeric personal (CNP); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de  geolocatie. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastra pe care le prelucram sunt enumerate mai sus.

Operator: persoana fizica sau juridica care decide de ce (in ce scop) si cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislatiei referitoare la datele cu caracter personal revine in primul rand operatorului. In relatia cu dumneavoastra, noi suntem operatorul, iar dumneavoastra sunteti persoana vizata.

Persoana imputernicita: orice persoana fizica sau juridica care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului, alta decat angajatii operatorului.

Persoana vizata: persoana fizica la care se refera (careia ii „apartin”) anumite date cu caracter personal. In relatia cu noi (operatorul), dumneavoastra sunteti persoana vizata.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operatiune/set de operatiuni efectuata/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea inseamna orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent daca prin mijloace automate sau manuale.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European

CONTACT:

Dacă doriți sa va exercitați drepturile menționate, va rugam sa ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

Sediu administrativ: București, Calea Griviței nr. 64-66, sector 1, cod poștal 10734
Tel centrală: +4021 2125845
Tel/fax secretariat: +4021 2129652
Tel/fax relații publice: +4021 2125846 / +4031 426 00 24
Tel/fax contabilitate: +4021 2129651
Email: relatiipublice@mnlr.ro